Bestyrelse og vedtægter

Bestyrelse, vedtægter, mv.

Bestyrelsen

& Kreditering


Bestyrelsen:


Peer Heitmann Madsen (formand)

Hans Nørgaard Clausen (kasserer)

Tomas Kirk (bestyrelsesmedlem)

Ellen Underbjerg (bestyrelsesmedlem)

Berit B. Olesen (bestyrelsesmedlem)
Kreditering:


Fotos

Dorthe Andresen (Lokalbladet Budstikken)

Jan Sternkopf (Aabenraa Ugeavis)

Erik Petersen (Tønder Ugeavis)

Karen (Der Nord)

Henrik Appel Sørensen

Erik SmedegaardLayout

Rasmus Richard Duggen

Websupport

Torben Andersen


Vedtægter

§ 1.     Navn og hjemsted

Rødekro Kulturpris er en selvejende institution. Dens hjemsted er Rødekro i Aabenraa Kommune.

 

§ 2.     Formål

Rødekro Kulturpris har som formål, at dens bestyrelse 1 gang årligt uddeler en hæderspris til en dansk kulturpersonlighed.

Således tildeles Rødekro Kulturpris en person, hvis virke har været til gavn for det kulturelle liv i Danmark.

Der er tale om en hædersgave, der ikke er forbundet med andre forpligtelser for prismodtageren, end at denne skal modtage prisen i Rødekro og i sammenhæng hermed enten berette om sit virke eller på anden måde oplyse om dette.

 

§ 3.     Økonomisk basis for kulturprisen

stk. 1.   Rødekro Kulturpris er på 25.000 kr. årligt.

stk. 2.   Rødekro Kulturpris finansieres af    erhvervslivet i Rødekro

stk. 3.   Kulturprisens størrelse i kronebeløb kan reguleres i overensstemmelse med prisudviklingen i samfundet.

stk. 4.   Donatorernes bidrag til Rødekro Kulturpris skal være indbetalt senest den 31. januar samme år, som prisuddelingen finder sted.

 
§ 4.     Prisuddelingen

Rødekro Kulturpris uddeles 1 gang årligt af kulturprisens bestyrelse.

 

§ 5.     Bestyrelsens sammensætning

Institutionen Rødekro Kulturpris ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.

 

§ 6.     Bestyrelsens virke

stk. 1.   Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen. Dens hovedvirke vil være at finde frem til kandidater til Rødekro Kulturpris.

stk. 2.   Bestyrelsen udfærdiger en forretningsorden for udførelsen af sit hverv.

stk. 3.   Formanden sammenkalder og leder bestyrelsens møder. Møde kan afholdes, når 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom. Der skal afholdes bestyrelsesmøde 2 gange om året.

stk. 4.   Institutionens vedtægter kan ændres, såfremt 4 bestyrelsesmedlemmer har godkendt et forslag til ændrede vedtægter.

 

§ 7.     Institutionens nedlæggelse

Nedlæggelse af institutionen Rødekro Kulturpris kan kun finde sted, hvis mindst 4 af bestyrelsens medlemmer er enige herom.


Rødekro

Sangen

Melodi: Dejlig er sommernatten.

 


Tænk! Rødekro den blev til engang i gamle gamle dage

gemt mellem lyng ved den røde å, det første hjem blev til.

Hærvejens folk her i gæstfri lag ku’ ro og hvile tage.

Piger og karle sig svang i dans til fløjtens tryllespil.

Inde bag kroens rude, hørte man ulven tude,

trods at hver krig satte dybe spor,

studen sled muld frem til lyngklædt jord.

Og i den hvidklædte kirke styrke man fandt til at virke.

Store som små – sammen børn var de alle af Rødekro

 


Tre-hundred-året nu går forbi fra hine fjerne dage.

Fremskridtet spanker på unge ben nu i den gamle by.

Lyntoget farer, mens flyvedrøn går over høje tage,

savværkets hvæs og fabrikkers støj gir pust af alt det ny.

Traktorer går på landet, frugtbar bliver’ muld og sandet.

Samfundet gavner vi lige tro – børn er vi alle af Rødekro.

Fritiden ungdommen favner, tumleplads ikke den savner.

Idræt og lejrliv gir sundhed og mod til vor gamle by.

 


Tænk! Rødekro den blev til engang i gamle, gamle dage

gemt mellem lyng ved den røde å, det første hjem blev til.

Byen som landet i dette år med undren ser tilbage,

thi vi til hverdag kun tænker, hvad vor fremtid bringe vil.

Stadig en tørn vi tager, li’som i gamle dage,

men kommer modgang, vi enes tro, børn er vi alle af Rødekro.

Vi med gåpå-mod og varme hilser trehundred års charme,

lykke du bragte til alle vi børn af den Røde Kro.